Địa chỉ: Hộ Đáp Lục Ngạn Bắc Giang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠC PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Báo cáo kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện giám sát đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường

BÁO CÁO KINH NGHIỆM

VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠC PHÁT TRIỂN

CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Kết quả thực hiện chiến lược

1.1.Về hiệu quả:

a. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh

Sau 2 năm thực hiện chiến lược phát triển, trường Mầm non Hộ Đáp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018- 2019. Chất lượng dạy và học đạt kết quả tốt, kỷ cương nề nếp của nhà trường được duy trì, các hoạt động giáo dục toàn diện đều đạt tốt. Kết quả cụ thể các mặt hoạt động của nhà trường thực hiện như sau:

- Thực hiện: 14 nhóm lớp     Huy động tổng số trẻ ra lớp:  334 cháu

+ NTTT: 2; MG: 12 lớp (5 lớp 5 tuổi riêng,  2 lớp 4 tuổi riêng, 1 lớp 3 tuổi riêng; 4 lớp ghộp 3,4 tuổi).

+ Điểm đặt lớp: 6 điểm (Đèo trang, Na Hem, Cỏi Cặn, Đồng Chựa, HộoB, Khuụn Trắng)

+ NTTT: 2 nhóm: 35/ cháu = 18.3% so với độ tuổi = 100% so với kế hoạch.

+MG: 12 lớp = 289/298cháu = 100% so với độ tuổi; đạt 100 % so với kế hoạch.

           Trong đó

5 tuổi = 102/102=100% so với độ tuổi đạt so với kế hoạch 100%

     4 tuổi =101/101 =100% so với độ tuổi  đạt  so với kế hoạch 100%

     3 tuổi = 86/83 = 100% so với độ tuổi đạt so kế hoạch 100%

     So với năm học trước tăng NT tăng 10 cháu ; MG tăng 3 cháu.

* Kết quả:  Giữ vững số lớp và số học sinh từ đầu đến cuối năm học. Việc xóa các điểm trường lẻ không thay đổi.

         Đội ngũ giáo viên đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm. Có lập trường tư tưởng chính trị tốt, đoàn kết nội bộ. Cơ sở vật chất đảm bảo an toàn, có đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học, thư viện nhà trường hoạt động khá tốt; công tác quản lý có nhiều đổi mới phù hợp với yêu cầu của ngành; công tác xã hội hoá thường xuyên, kịp thời có hiệu quả. Thi đua khen thưởng công bằng, khách quan, đúng người, đúng việc đã động viên khích lệ được phong trào thi đua dạy và học.

b. Xây dựng và phát triển đội ngũ

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, cơ bản đủ về chủng loại; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, hợp tác, biết chia sẽ, có trách nhiệm, gắn bó với sự phát triển nhà trường.

c. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục

Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục; kế toán, nhân viên kiêm thiết bị có trách nhiệm với công việc được giao.

d. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Nhà trường đã triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử, thư viện điện tử, nguồn tài nguyên mở… Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

e. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển nhà trường: Nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất...

Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Hội CMHS.

* Kết quả xếp loại chung các lĩnh vực công tác: Năm học 2017- 2018: Xếp thứ 14/32 trường

1.2. Khó khăn và tồn tại

          Trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn, địa bàn đi lại gặp nhiều trở ngại, 85% là trẻ dân tộc khả năng giao tiếp ứng xử còn hạn chế

     Cơ sở vật chất: Chưa đồng bộ, hiện đại.

1.3. Xác định các vấn đề ưu tiên

Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, tăng cường bồi dưỡng công nghệ thông tin, ngoại ngữ cho đội ngũ đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo chuẩn của Bộ GD-ĐT

Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt chất lượng nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.

2. Phương hướng điều chỉnh chiến lược trong giai đoạn tiếp theo

2.1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, CMHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2.2. Tổ chức:

Ban giám hiệu thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

2.3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2017 -> 2019: Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, tăng cường bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và CBQL, hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị theo chuẩn và đạt KĐCLGD.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2019 – 2020: Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Phấn đấu từ năm học 2019- 2020: Trường đạt tập thể Lao động xuất sắc.

2.4. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

2.5. Đối với Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

2.6. Đối với tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

2.7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

 

3. KẾT LUẬN:

3.1.Kế hoạch chiến lược là một văn bản có giá trị định hướng cho sự xây dựng và phát triển Giáo dục của nhà trường đúng hướng trong tương lai; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý kế hoạch hàng năm, hàng tháng.

3.2. Kế hoạch chiến lược còn thể hiện sự quyết tâm của toàn thể CB-GV-NV và học sinh nhà trường xây dựng cho mình một thương hiệu, địa chỉ giáo dục đáng tin cậy.

3.3. Trong thời kỳ hội nhập, có sự phát triển mạnh kinh tế xã hội, kế hoạch chiến lược của nhà trường sẽ có sự điều chỉnh và bổ sung. Tuy nhiên bản kế hoạch chiến lược này là cơ sở nền tảng để nhà trường hoạch định chiến lược phát triển  kế hoạch chăm sóc giáo dục cho những giai đoạn tiếp theo một cách bền vững.

                                                                                                                                             Người báo cáo

                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                               Lê Thị Nguyệt


Tổng số điểm của bài viết là: 66 trong 23 đánh giá
Click để đánh giá bài viết