Địa chỉ: Hộ Đáp Lục Ngạn Bắc Giang
Bài giảng về công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng đối với Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại trường mầm non
Báo cáo kinh nghiệm về phát triển chuyên môn nghiệp vụ của bản thân và đồng nghiệp tại trường mầm non
Cụm chuyên môn số 1 gồm các đơn vị: Hộ Đáp, Phong Vân, Phong Minh, Cấm Sơn, Tân Sơn, Sa Lý đã đạt giải quán quân!  
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất