Địa chỉ: Hộ Đáp Lục Ngạn Bắc Giang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Chi bộ trường MN Hộ Đáp lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội chi bộ trường MN Hộ Đáp nhiệm kỳ 2022-2015, ngày 13/5/2022 thành công tốt đẹp

          Đại hội Chi bộ trường mầm non Hộ Đáp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2025 diễn ra ngày 13/5/2022.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Oanh- HUV- Bí thư Đảng ủy xã làm trưởng đoàn, cùng đi có các đồng chí là ĐUV, các đồng chí là trưởng các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã.

          Đại Hội đã thành công tốt đẹp với sự tham gia của 22 đảng viên chính thức trong tổng số 23 đảng viên được triệu tập.

Đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 nêu trong Báo cáo trình Đại hội:

1. Về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2020- 2022, Chi bộ đã tranh thủ tối đa thời cơ và thuận lợi; quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, với quyết tâm chính trị cao đã lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng năm học, góp phần giúp Chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ lãnh chỉ đạo hoàn thành tốt những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Những thành quả có được do Chi bộ lãnh đạo là hết sức cơ bản và toàn diện, không chỉ khẳng định tính đúng đắn của việc lựa chọn những giải pháp, biện pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn mà kết quả đó còn tạo ra nền tảng, niềm tin, kinh nghiệm cần thiết cho việc đề ra và thực hiện thành công những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới của Chi bộ.

  Đại hội chỉ ra nguyên nhân của kết quả đạt được và khuyết điểm, hạn chế; đồng thời đã rút ra 04 bài học kinh nghiệm sâu sắc.

Thứ nhất, Chi bộ nhà trường phải nêu cao và phát huy tốt vai trò hạt nhân, vai trò lãnh đạo, đề ra nhiều chủ trương, nhiều giải pháp thiết thực, có tính lý luận và thực tiễn cao để lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của nhà trường. 

Thứ hai, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị khác của Đảng một cách thường xuyên, kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả.

Thứ ba, Chi bộ nhà trường cần tăng cường công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, đồng thời thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn cán bộ kế cận cho Chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên “có tâm, có tầm và có uy tín”.

Thứ tư, Chi bộ nhà trường phải chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót, dấu hiệu vi phạm... nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022- 2025

Đại hội nhất trí:

- Phương hướng nhiệm kỳ tới là

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy là truyền thống và những thành tựu đạt được của chi bộ trong những năm qua chi bộ quyết tâm:

1.1. Phấn đấu duy trì trường đạt chất lượng giáo dục mức 2, chuẩn Quốc gia mức độ 1.

1.2. Củng cố duy trì và giữ vững Đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ.

1.3. Phấn đấu đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, nhà trường đạt Tập thể  TTXS.

- Mục tiêu đến năm 2025

Mục tiêu tổng quát:

Năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo giữ vững trường đạt Tập thể tiên tiến xuất sắc trở lên, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Chuẩn bị công nhận lại KĐCLGD và trường MN chuẩn quốc gia tháng 12/2024.

Hằng năm kết nạp đảng viên mới: ít nhất 01 đảng viên, đánh giá xếp loại đảng viên 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Các chỉ tiêu cụ thể

* Chất l­ượng đội ngũ

 - Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 1 đ/c

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 2 đ/c

- Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 02 - 03 đ/c

- Giáo viên giỏi cấp huyện: 10- 13 đ/c

- Giáo viên giỏi cấp huyện: 10- 13 đ/c

- Giáo viên giỏi cấp tr­ường: 16 - 18 đ/c

          - Không có GV yếu kém .

            * Tập thể

Tr­ường đạt TT LĐ tiên tiến xuất sắc

Công đoàn: Vững mạnh

Đoàn thanh niên: Vững mạnh.

          * Chất l­ượng CSGD

- Huy động trẻ đến tr­ường đúng độ tuổi đạt 100%

- Tỉ lệ trẻ phát triển BT trên 96%

- Trẻ đi học chuyên cần đạt: 98%

- Tỉ lệ BN đạt: 87%

- 100% trẻ 5 tuổi đủ điều kiện vào lớp 1

        * Công tác xây dựng đảng

Thực hiện nghiêm túc các chủ tr­ương đường lối chính sách của Đảng, pháp  luật nhà  nư­ớc và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, luôn đổi mới  hình thức sinh hoạt chi bộ nhằm chuyển biến nhận thức của đảng viên trong chi bộ để mỗi đảng viên là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo.

 Duy trì tốt việc sinh hoạt của chi bộ theo định kỳ hàng tháng nhằm nâng cao chất lượng đảng viên.Tổ chức cho đảng viên được học tập nâng cao về tư tưởng chính trị năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Làm tốt công tác xây dựng Đảng nghiêm túc đấu tranh phê bình và tự phê bình.

 Chỉ đạo chi bộ thực hiện tốt việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mọi đảng viên đều được gánh vác nhiệm vụ trọng trách trong nhà trường

Thực hiện tốt các Nghị định, Chỉ thị, Quyết đinh của các cấp về TTATGT, phòng chống các dịch bệnh, tệ nạn xã hội, chuyên môn của ngành triển khai kịp thời tới toàn thể CBGV và học sinh. Luôn nêu cao tinh thần bảo vệ, giữ gìn trật tự an ninh, chính trị.

Chi bộ chú trọng đến việc bồi dưỡng chính trị, tư tưởng để nâng cao trình độ nhận thức. Chi bộ đã phổ biến kịp thời tới các đảng viên, tới các thành viên trong nhà trường những Chỉ thị, Nghị quyết, các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để mọi thành viên cùng thực hiện.

Tổ chức cho các Đảng viên tham gia các buổi sinh hoạt, học tập chính trị, học tập về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt Chi bộ.

Tạo điều kiện cho các đồng chí GV tham gia các khoá học để nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Chi bộ tập trung công tác quản lý Đảng viên, xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch cán bộ. Nắm chắc hoàn cảnh, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, góp ý, động viên kịp thời tới các Đảng viên, GV trong nhà trường.

Thường xuyên tổ chức các chuyên đề, hội thi giáo viên dạy giỏi, kiểm tra kiến thức bậc học để nâng cao trình độ chuyên môn, thi năng khiếu, TDTT  trong đội ngũ đảng viên và quần chúng.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

    1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, chăm lo đời sống CBGV, học sinh. Quan tâm tới nhân dân, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực.

Kết hợp với địa phương giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

       3.2. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

Phổ biến, quán triệt tới toàn thể đảng viên, giáo viên thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức cho đảng viên tham gia đầy đủ các buổi học tập quan triệt nghị quyết của Đảng.

Tạo niềm tin cho cán bộ giáo viên vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ngăn ngừa, đấu tranh với các biểu hiện sai trái. Xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường

         3.3. Về lãnh đạo xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội:

Chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn.

         3.4. Thực hiện công tác xây dựng chi bộ

Chi bộ thực hiện nghiêm túc lịch sinh hoạt Đảng hàng tháng, các nghị quyết của chi bộ đề ra đều có tính khả thi và được thực hiện nghiêm túc, có kết quả cao.

Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, trong các buổi sinh hoạt đảng nhật, chú ý tới công tác bồi dưỡng cho đảng viên các chủ trương chính sách của đảng, tình hình trong tỉnh huyện và trong nước để nâng cao tầm hiểu biết cho đảng viên.

Công tác phê bình và tự phê bình được thực hiện nghiêm túc, chi bộ thường xuyên chấn chỉnh những biểu hiện chưa đúng của đội ngũ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ: Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong mọi lĩnh vực. Đảng viên trong Chi bộ luôn gương mẫu trước quần chúng nhân dân.

100% Đảng viên tham gia đóng đảng phí đầy đủ, đúng kỳ hạn.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên. 

Thực hiện đầy đủ việc kiểm tra 20% đảng viên trở lên, giám sát đối với đảng viên đúng theo kế hoạch.

 3.5. Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tổ chức cho đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Lồng ghép việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm kiên định chắc chắn toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ, đoàn kết, nhất trí khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Chi bộ đã đề ra.

Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

 


Tác giả: Trường Mầm non Hộ Đáp
Tổng số điểm của bài viết là: 53 trong 12 đánh giá
Click để đánh giá bài viết